276°
Posted 20 hours ago

Blue Stratos 150ml Original Body Spray

£9.9£99Clearance
ZTS2023's avatar
Shared by
ZTS2023
Joined in 2023
82
63

About this deal

Nebezpečí: Extrémně hořlavý. Tlaková nádoba: Při zahřátí může prasknout. Extrémně hořlavý aerosol. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50 C. Nepropichujte, nezapalujte ani po použití. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřenými plameny a jinými zdroji vznícení. Nekuřte. Uchovávejte mimo dosah dětí. Authority to prescribe an Authority medicine is granted for specific indications and/or for certain patient circumstances. Authority may be obtained by telephone to Medicare Australia (known as "phone approval") or in writing from an authorised delegate of the Minister for Health.

Deodorants | Toiletries | Savers | Health Home Beauty Deodorants | Toiletries | Savers | Health Home Beauty

Some drugs may have Authority Required (Streamlined) status which does not require an explicit approval from Medicare, instead the doctor can use the Authority code found in the published Schedule for a given drug/indication. From deodorant sprays to aftershave, Blue Stratos offers an entire world of fragrances for men. Our Blue Stratos scents are available in soaps and shave gels to take care of your grooming experience, as well as antiperspirant, aftershave lotion and eau de toilette for the perfect after shower scents. No matter what stage of the grooming process you need a masculine scent for, you will easily find everything you need in our convenient online store. From deodorants to fragrances, the Blue Stratos collection has you covered. All products available for Australia-wide delivery

Ingredients

Použití: Aplikujte přímo na pokožku nebo na oděv ze vzdálenosti cca 15 cm. Používejte jen v souladu s tímto popisem. Nestříkejte blízko očí nebo tváře nebo na podrážděnou nebo poničenou pokožku. Není určeno pro intimní hygienu. Přestaňte používat objeví-li se podráždění. Před použitím protřepat. Neaplikujte a nepokládejte na barvené nebo leštěné povrchy. Výrobek je pod stálým tlakem. Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50C. Nepoužívejte v blízkosti zdrojů ohně. Nestříkejte do plamenů a na rozžhavené předměty. Prázdný obal nevhazujte do ohně a ani jej násilně neotvírejte. Nekuřte během a krátce po použití. Uschovejte mimo dosah dětí. Do sběru odevzdejte zcela prázdný obal. POZOR HOŘLAVINA! ZÁKAZ KOUŘENÍ!

Blue Stratos Deodorant Stick 75g - Pharmacy Online Blue Stratos Deodorant Stick 75g - Pharmacy Online

Před použitím výrobku si vždy přečtěte označení, informace a pokyny pro použití výrobku. Viz obal výrobku. Prescriptions must be written on an Authority Prescription Form, and the approval number must be noted on the prescription. Pharmacists cannot dispense the item as a pharmaceutical benefit unless it has been approved by Medicare Australia (indicated by the presence of the approval number).Some PBS medications are restricted and require prior approval from Medicare before a doctor is able to prescribe them on the PBS. This prior approval to prescribe grants the doctor the Authority to prescribe the desired medicine and have it funded under the PBS.

Asda Great Deal

Free UK shipping. 15 day free returns.
Community Updates
*So you can easily identify outgoing links on our site, we've marked them with an "*" symbol. Links on our site are monetised, but this never affects which deals get posted. Find more info in our FAQs and About Us page.
New Comment